Wil je weten hoe je kan helpen de vesten te redden? Klik hieronder op "volgende acties" 

Welkom

Onze voorstellen

"Ingrijpen op mobiliteit veroorzaakt altijd tegenwind. Gemeenten zijn daarom soms terughoudend om een brede inspraak in te richten. Maar als bewoners en ondernemers niet worden betrokken, werk je protest in de hand. Ga al in een vroeg stadium in gesprek over de doelstellingen van het plan. Wat wil je samen bereiken? De uiteindelijke verkeersmaatregelen zijn daar slechts een uitwerking van." Dit citaat is niet van Red de Vesten, maar wel van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid.                             

 

Red de Vesten vraagt dat de stad Mechelen de adviezen terzake van de hogere overheid opvolgt.

Red de Vesten vraagt dat de kans gegrepen wordt om de burger ECHT te betrekken bij de heraanleg. Inspraak in een vroeg stadium, voor de beslissing en niet na de beslissing. Geen nep-inspraak over uitvoeringsdetails, maar echte inspraak over de essentie. Eén vraag bleef tot hiertoe immers geheel onbeantwoord: "Wat willen de Mechelaars?"  Wil de meerderheid van de Mechelaars eenrichtingsverkeer of tweerichtingsverkeer? Eerst beslissen en dan inspraak organiseren over uitvoeringsdetails is de burger in zijn gezicht uitlachen.

 

In concreto stellen wij het volgende voor:

1. Het terug invoeren van tweerichtingsverkeer tot er een breed gedragen consensus is over de toekomst van de vesten.   Het project is immers nog lang niet voldoende rijp om uitgevoerd te worden.

2.  Actualiseren van het mobiliteitsplan, dat sinds 2015 niet aangepast werd.

3. De Mechelaars degelijk informeren over de resultaten van de studie, de mogelijke opties en de voordelen en nadelen van elke optie.

4. Het voorleggen van de keuzes aan de Mechelaar door middel van een referendum of een wetenschappelijk verantwoorde en grondig overlegde representatieve steekproef   (Lees in de FAQ enkele bedenkingen bij het referendum)

5.  Dan pas, in een laatste fase, de gekozen optie in detail uitwerken, nog steeds in nauw overleg met de burger, met lokale buurtcomites en het burgerforum
 

Mechelen heeft nu een gouden kans om via inspraak en overleg tot een positieve actie te komen die door de meeste Mechelaars ondersteund wordt. De impact van dit project is gewoonweg te groot om zonder grondige inspraak en overleg op te starten.  Voorafgaande inspraak door ALLE Mechelaars over de basiskeuzes lijkt tijdverlies, maar is het niet. Het alternatief is het snel-snel tegen augustus 2022 starten van de heraanleg zonder het draagvlak te kennen, een ongezien burgerprotest, zwarte vlaggen, betogingen, eventuele rechtszaken, polarisatie en eindeloos uitstel, Raad van State, enz.... In Antwerpen weten ze er alles van: laat ons aub niet de weg inslaan van het Antwerpse oosterweelproject en meer dan 20 jaar ongenoegen en discussie creëren.

 

 

 

 

 

De herinrichting van de vesten wordt gepromoot als een groene maatregel. Inzake groenaanplant is dit correct, er zijn meer bomen voorzien. Inzake autoverkeer zal het effect van het geplande eenrichtingverkeer echter helemaal niet voordelig zijn, noch voor het milieu, noch voor het klimaat. Er zullen effectief minder auto's langs de vesten rijden, maar het totaal aantal gereden kilometers zal stijgen. Op enkel jaren tijd gaat het over miljoenen (!) extra nutteloze km.

Hoe komt dit?

Het lokaal bestemmingsverkeer zal zijn weg blijven zoeken via kleinere straten (die minder geschikt zijn voor autoverkeer dan de vesten) en via de verplichte omweg gans de ring rond. Meer kilometers dus. Voor velen lopen de extra kilometers volgens de simulaties op tot 600 km per jaar. Per auto! Het doorgaand verkeer zal effectief de vesten mijden, wat de bedoeling is.  Zij gaan grote omtrekkende bewegingen rond Mechelen maken, langs de R6 en door de omliggende dorpen. Alweer vele extra kilometers. Het verkeer verdwijnt niet, het rijdt alleen minder langs de vesten. In de plaats daarvan worden dagelijks duizenden extra overbodige kilometers afgelegd, met het bijbehorend energieverbruik en CO2 uitstoot. Geen milieuwinst dus. Greenwashing is de benaming hiervoor: een project met nadelige milieueffecten verkopen als iets dat goed is voor het milieu.  Door het tweerichtingsverkeer te behouden, vallen deze milieu-nadelen weg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De stad Mechelen heeft besloten, zonder enige voorafgaande inspraak van de bevolking, om eenrichtingsverkeer in te voeren op de vesten. De groep "Red de Vesten" werd, als reactie daarop, opgericht om alle Mechelaars die tevreden zijn met het tweerichtings verkeer op de vesten te verenigen.

 

"Red de vesten" is van mening dat het invoeren van eenrichtingsverkeer geen noodzakelijke voorwaarde is om de infrastructuur voor fietsers en wandelaars te verbeteren en om meer groen te voorzien. Wij menen dat de primaire functie van de stadsring bestaat uit het verzekeren van een goede verkeersdoorstroming en vlotte bereikbaarheid, waarbij fietsers en voetgangers uiteraard ook hun plaats hebben op de vesten. "Red de vesten" verkondigt een EN / EN verhaal: volwaardige rijstroken in twee richtingen, en een fietspad, en goede voetpaden, en voldoende parkeerplaatsen, en meer groen.   

 

Wij betreuren dat voor deze zeer ingrijpende beslissing, die enorme gevolgen heeft op de volledige bevolking, geen inspraak werd georganiseerd.  Het stadsbestuur heeft totaal geen idee van het draagvlak voor deze fundamentele keuze: wenst de meerderheid van de Mechelaars echt dat de vesten eenrichting worden?

 
Het project heeft ongetwijfeld de bedoeling om de stad te vergroenen, maar zal immers net het tegenovergestelde bereiken: meer files, meer sluipverkeer in smallere straten, meer mensen die meer kilometers zullen moeten omrijden. Slecht voor het milieu, het klimaat en de portemonnee.   Wij willen graag een positieve bijdrage leveren om deze verkwisting van 50 miljoen euro te voorkomen, en de weg daarnaartoe is via inspraak en overleg.    

Groen Is niet zo groen