Wil je weten hoe je kan helpen de vesten te redden? Klik hieronder op "volgende acties" 

Welkom

Onze voorstellen

Red de Vesten komt op voor een leefbare stad met duurzame, toekomstgerichte mobiliteit.  

In concreto stellen wij het volgende voor:

1. Het terug invoeren van tweerichtingsverkeer tot er een breed gedragen consensus is over de toekomst van de vesten. Het project is immers nog lang niet voldoende rijp om de definitieve herinrichting te realiseren. Terug invoeren van tweerichtingsverkeer kan relatief eenvoudig in twee fasen: eerst herinvoeren van tweerichting op de noordelijke vesten tussen Battelsesteenweg en Nekkerspoel. Dan wegnemen van de knips en aanpassen van de verkeerlichten op de zuidelijke vesten zodat deze weer tijdelijk tweerichting worden op de bestaande 2+1 rijvakken.

2.  Actualiseren van het mobiliteitsplan, dat sinds 2015 niet aangepast werd, en opnieuw maken van de startnota.

3. De Mechelaars degelijk informeren over de resultaten van de studie, de mogelijke opties en de voordelen en nadelen van elke optie.

4. Het voorleggen van de keuzes aan de Mechelaar, bijvoorbeeld door middel van een wetenschappelijk verantwoorde en grondig overlegde representatieve steekproef  (of een referendum).  

5.  Dan pas, in een laatste fase, de gekozen optie in detail uitwerken, nog steeds in nauw overleg met de burger, met lokale buurtcomites en het burgerforum
 

Red de Vesten verdedigt het stadsboulevardmodel, maar nog belangrijker vinden wij dat de keuze van de Mechelaars gevolgd wordt. De keuze van de meerderheid van de Mechelaars. De impact van dit project is gewoonweg te groot om zonder grondige inspraak en overleg op te starten.  Voorafgaande inspraak door ALLE Mechelaars over de basiskeuzes lijkt tijdverlies, maar is het niet. In Antwerpen weten ze er alles van: laat ons aub niet de weg inslaan van het Antwerpse Oosterweelproject en meer dan 20 jaar ongenoegen en discussie creëren.

 

 

 

 

 

De herinrichting van de vesten wordt gepromoot als een groene maatregel. Inzake groenaanplant is dit correct, er zijn meer bomen voorzien. Inzake autoverkeer is het effect van het geplande eenrichtingverkeer echter helemaal niet voordelig, noch voor het milieu, noch voor het klimaat. Er rijden effectief minder auto's langs de vesten, maar het totaal aantal gereden kilometers stijgt ten gevolge van de zinloze omwegen. Op enkel jaren tijd gaat het over miljoenen (!) extra nutteloze km. De modal shift die beoogd wordt, kan ook zonder enkelrichting gerealiseerd worden. Het zwakste punt van het enkelrichtingmodel is dat het slechts één afzonderlijk rijvak voorziet voor bussen, terwijl het stadsboulevardmodel er twee voorziet. Bussen rijden immers niet alleen heen, ze moeten ook terug rijden, en op de terugweg liefst niet in de file zitten.  Red de Vesten is overtuigd dat het stadsboulevardmodel beduidend duurzamer en toekomstgerichter is dan het enkelrichtingmodel, omdat het goede fietsinfrastructuur voorziet, veel beter is voor het openbaar vervoer, en een rationeler netwerk voor automobilisten voorziet.     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom op de vernieuwde website van Red de Vesten. De vorige versie legde het accent op wat er mis was met de enkelrichting, deze versie benadrukt meer de voordelen van de andere mogelijkheden. 
Volgende drie feiten moet je zeker weten over het vestendossier.

1. De huidige inrichting is tijdelijk. De overheid voorziet nogmaals een volledige herinrichting die loopt van 2025 tot na 2030. Voor deze definiteve herinrichitng moet alles nog starten : het milieu-effect-rapport is nog niet gemaakt, de vergunningen moeten nog aangevraagd worden,... Alles is dus nog mogelijk. De definitieve herinrichting kost 50 à 70 miljoen euro, of men nu kiest voor enkelrichting of voor tweerichtingsverkeer.

2. De overheid laat het uitschijnen alsof enkelrichting de enige mogelijkheid zou zijn om de vesten opnieuw in te richten. Dit klopt niet. Uit de voorafgaande studie blijkt dat er verschillende mogelijke alternatieven zijn. Er is het referentiemodel: de oude vesten met 2 x 2 rijstroken. Er is het stadsboulevardmodel: één rijstrook voor auto's in elke rijrichting (tweerichtingsverkeer dus) EN één afzonderlijke busstrook in elke rijrichting. En er is het hybride model: tweerichtingsverkeer op de noordelijke vesten tussen Battelsesteenweg en Nekkerspoel, en enkelrichting op de zuidelijke vesten. Dit zijn de opties die bestudeerd werden: daarnaast zijn er ongetwijfeld nog andere mogelijkheden.  Een pikant detail: bij een vorige officiële studie een achttal jaar geleden werd enkelrichting uitgesloten, omdat de nadelen zo disproportioneel groot waren. En nu zou plots enkelrichting de beste keuze zijn, terwijl dezelfde nadelen nog steeds onverminderd geldig zijn? Dit feit alleen al moet alle alarmbellen doen afgaan.  

3. Er werd geen voorafgaande inspraak gegeven over dit dossier, en het draagvlak werd niet gemeten. Enkelrichting stond niet in de verkiezingsprogramma's van geen enkele partij bij de vorige verkiezingen, en stond ook niet in het bestuursakkoord. Niemand weet  wat de meerderheid van de Mechelaars wil.  

Groen Is niet zo groen