Over ons

"Red de vesten" begon als een eenpersoonsactie van een gewone burger die zich verslikte in zijn koffie toen hij vernam dat het stadsbestuur eenzijdig en razendsnel, vanaf augustus 2022, zonder enige inspraak van de bevolking, eenrichtingsverkeer wou invoeren op de vesten, terwijl er zoveel andere positieve en nuttiger acties mogelijk zijn.   In een opwelling maakte hij een afzonderlijke facebookpagina "Red de vesten". Reeds de eerste week waren er meer dan 600 leden. Ondertussen had iemand anders, los van dit initiatief, een petitie opgestart, die ook op enkele dagen tijd en zonder reclamecampagne meer dan 1400 handtekeningen verzamelde. Enkele dagen later, geheel onafhankelijk van deze site, groeide uit het buurtcomité Nekker-Noord een stadsbreed burgerforum "Verbindend Mechelen" met als doel te komen tot brede en echte inspraak bij dit project. Ook het buurtcomité Nekker-Noord werd weer actief. Meerdere groepen, één doel: echte inspraak bekomen.    Samen komen we in de loop van de volgende jaren tot een positief resultaat! 
Initiatiefnemer van deze website en de facebookpagina "Red de vesten" was Carl Bols. Sindsdien groeiden we, en momenteel wordt het actiecomité geleid door een kernteam bestaande uit een tiental personen. Alle suggesties zijn welkom: je kan ons bereiken via de facebookpagina "Red de vesten" of Messenger 

 

Niet anti, wel voor

De groep "Red de vesten" is niet anti-groen, niet anti-fiets, niet anti-voetganger, niet anti-vooruitgang. Wij hebben ook graag meer groen waar het kan, goede en veilige fietspaden, goede voetpaden. Daarnaast zijn we voor voldoende parkeerplaatsen, en voor een goede bereikbaarheid van de stad met alle vervoersmiddelen, ook met de auto. Wij zijn voorstander van een logisch gebruik van het wegennet: zo is de autosnelweg geen wandelpad om de hond uit te laten, en is het historische centrum geen racepiste voor auto's. Elke weg heeft zijn functie: de autosnelweg is voor auto's, het historische centrum is op maat van fietsers en voetgangers, en de functie van de vesten is het autoverkeer zo vlot mogelijk van, naar en rond het stadscentrum te leiden, uiteraard met aandacht voor fietsers en voetgangers.  Leefbaarheid is meer dan wat groen voor de deur, leefbaarheid omvat ook veilig en rustig kunnen fietsen zonder een karavaan van 10 auto's achter je, en leefbaarheid omvat ook je vlot en stressvrij kunnen verplaatsen met de auto, langs de kortste weg, en niet telkens de ganse ring rond.   Het enige waarin we echt anti zijn, is het verspillen van 55 miljoen belastingsgeld aan een project waarvan niemand weet of de meeste Mechelaars het echt willen, een project dat bovendien niet erg groen is, integendeel. 

 

a-politiek

De groep "red de vesten" staat los van elke politieke partij of strekking.  Wij nodigen elke partij uit om tegen de volgende verkiezingen in 2024 duidelijk kleur te bekennen in dit dossier, zodat de kiezer weet op welke partij hij/zij best wel of niet stemt.