Meting van het draagvlak

 

Tot hiertoe werd het draagvlak voor de enkelrichting nooit gemeten. De stad en het AWV springen blind.

 

Er zijn drie methoden om het draagvlak te meten: een referendum, een wetenschappelijk verantwoorde representatieve steekproef, en een enquête.   Elke methode heeft voordelen en nadelen: in elk geval moet de keuze begeleid worden door specialisten terzake, liefst van één van onze universiteiten. De mogelijke fouten en valstrikken zijn immers ontelbaar.

 

Alle methodes kunnen ook heel erg gemanipuleerd worden.

 

Nemen we een referendum als voorbeeld. 

Stel dat er gevraagd wordt of je voor tweerichtingsverkeer bent, of voor eenrichtingsverkeer.

Als de resultaten zijn: 70 percent tweerichting, 30 percent eenrichting, dan haalt tweerichting de meerderheid.

Stel nu dat de keuze gegeven wordt uit vier opties in plaats van twee: A vesten laten zoals ze zijn, B tweerichting met beperkte aanpassingen, C stadsboulevard (tweerichting maar slechts één vak per richting), of D éénrichting.

Als de resultaten zijn: A 20 percent, B 25 percent, C 25 percent, en D (eenrichting) 30 percent,

dan kiest de grootste groep voor eenrichting!  Met dezelfde 30 percent als in het eerste geval wordt de eenrichting hier verkozen, en met de andere vraagstelling werd ze verworpen… 

 

Een ander voorbeeld: stel dat gevraagd wordt of je voor of tegen eenrichting bent.

Dit is niet correct: voor klinkt steeds positief, tegen klinkt negatief. de voorstanders kunnen dan heel gemakkelijk de tegenstanders framen als negatievelingen, tegen vooruitgang, azijnpissers, enz

Hetzelfde geldt andersom natuurlijk ook als de vraag gesteld wordt of je voor of tegen tweerichtingsverkeer bent.

De enige juiste vraagstelling is dus: ben je voor tweerichtingsverkeer of voor eenrichtingsverkeer?

 

Eventueel kan een tweede vraag toegevoegd worden: Indien tweerichtingsverkeer een meerderheid zou halen, ben je voor twee rijvakken per richting (huidige situatie) of één rijvak per richting (model stadsboulevard) ?

 

De vraagstelling is dus ontzettend belangrijk, en moet zeker vooraf grondig besproken worden