Wat is het verband tussen de petitie, het burgerforum Verbindend Mechelen vzw, de actiegroep “Red de vesten”,  de actiegroep “Red de Vesten/Red Mechelen en het Actiecomité Nekker-Noord ?

 

Deze vijf initiatieven zijn onafhankelijk, alhoewel er wordt samengewerkt.

 

De petitie is een instrument om druk uit te oefenen op de overheid om het geplande eenrichtingsverkeer te schrappen. Ze werd op internet gezet door een betrokken burger.

 

De facebookpagina “Red de Vesten” is een instrument om de onderlinge communicatie tussen de voorstanders van het behoud van het tweerichtingsverkeer op de vesten mogelijk te maken. De groep “Red de Vesten” wil ook druk uitoefenen op de overheid om het geplande eenrichtingsverkeer te schrappen, maar met meer inhoudelijke middelen (mails, brieven, argumenten, facebookberichten,… ) dan de petitie, die zuiver cijfermatig blijft. 

 

Na de oprichting van de actiegroep Red de Vesten bleek dat er reeds een tiental jaar geleden een andere actiegroep dezelfde naam gebruikte om succesvol actie te voeren tegen een destijds geplande heraanleg van de Schuttersvest. Blijkbaar moeten de vesten om de tien jaar gered worden van leerling-tovenaars met ondoordachte plannen. Deze originele actiegroep “Red de vesten” leeft nu verder onder de naam Red de Vesten/Red Mechelen.  

 

Het actiecomité Nekker-Noord komt, zoals de naam het aangeeft, vooral, maar zeker niet uitsluitend, op voor de belangen van de bewoners van die buurt. Dit actiecomité heeft al flink wat ervaring en een uitgebouwde structuur. Zo hebben zij enkele jaren geleden met succes reeds een aantal knips nabij Nekkerspoel kunnen tegenhouden.

 

Het burgerforum “Verbindend Mechelen” tot slot werd reeds enkele dagen na de groep “Red de Vesten” opgericht. Het burgerforum “Verbindend Mechelen” legt het accent op brede en echte inspraak en het overleg met de overheid, om zo tot een gedragen resultaat te komen In augustus 22 werd een gelijknamige vzw opgericht.  

 

De vijf initiatieven werken onafhankelijk van elkaar en hebben elk hun eigen methode en werkwijze. Uiteraard is er onderling overleg en wordt er samengewerkt voor bepaalde acties.  Sinds augustus 22 verloopt deze samenwerking meer gestructureerd binnen de vzw Verbindend Mechelen.

 

 

De actiegroepen en het burgerforum verdedigen een duidelijk standpunt: enkelrichting brengt te veel nadelen met zich mee.  Tweerichtingsverkeer is perfect combineerbaar met goede fiets-en voetgangersinfrastructuur, en met meer groen. De nadelen van de enkelrichting zijn groter dan de voordelen.  Uiteraard zijn alle actiegroepen vragende partij voor brede en echte inspraak en overleg, en streven ze allemaal naar duurzame mobiliteit.

 

Vijf verschillende wegen met slechts één doel: dat de vesten ingericht worden
conform de uiteindelijke meerderheidskeuze van de Mechelaar.