Icon

Description automatically generated with medium confidence

 

Beste Mechelaars,

 

Red de Vesten komt graag een toelichting geven over het vestenproject voor geïnteresseerde buurtcomité's, handelaarsverenigingen of andere Mechelse organisaties, of voor het bestuur van je organisatie, in ruil voor een koffie.

 

Duurtijd: tussen 30' en een uur.

 

De Stad en AWV beperken zich tot hiertoe tot eenzijdige communicatie over de voordelen van het project, en zwijgen in alle talen over de nadelen. Bezoekers aan de infomarkten kunnen getuigen dat bezorgdheden over de nadelen daar werden geminimaliseerd of weggewuifd. Nochtans is er geen enkel project zonder nadelen, en zeker dit enkelrichting project niet. Wij garanderen open en eerlijke informatie, met het accent op de nadelen uiteraard (vergeet niet: wij zijn NIET neutraal, wij zijn een actiecomité voor het tweerichtingsverkeer), en wij beloven duidelijk onderscheid te maken tussen feiten en onze opinie terzake.

 

Nadien zijn je leden of je bestuur beter gewapend om zelf voordelen en nadelen af te wegen. Dus ben je lid van een of andere Mechelse organisatie of vereniging, contacteer ons gerust.  Je kan ons bereiken via messenger (Carl Bols) of telefonisch 0486 080285

 

Alvast een beetje uitleg bij ons logo:

 

- "onze vesten" betekent dat de vesten van de Mechelaars zijn, zowel van voorstanders als van tegenstanders van tweerichtingverkeer, en dat wij echte inspraak willen van ALLE Mechelaars (niet alleen inspraak voor ons, maar voor iedereen)

 

- de pijl wijst op de tweerichting die wij willen behouden (behalve als aangetoond wordt dat een meerderheid van de Mechelaars echt enkelrichting zou willen)

 

- de rode tekst staat, zoals bij een stopbord, voor "stop" de onvoldoende doordachte en overhaast, zonder enige inspraak ingevoerde enkelrichting

 

- de groene kleur van de pijl staat voor het feit dat wij voor bomen en groen zijn, voor degelijke fietspaden, voor goede rolstoelvriendelijke voetpaden (overal in Mechelen, niet alleen op de vesten), tegen nutteloze omwegen, tegen meer auto-km en meer CO2

 

- de glimlach van de groene pijl betekent dat wij een organisatie zijn van positieve, betrokken Mechelaars

 

Hopelijk tot binnenkort

 

Carl